Wat is psychomotoriek?

Psychomotoriek is een deeldomein van de kinesitherapie en is gericht op uw kind in zijn geheel. 'Psyche' betekent geest en 'motoriek' betekent bewegen. Bewegen wordt dan ook als uitgangspunt genomen voor de therapie met als doel de algemene ontwikkeling positief te beïnvloeden.

Het is dus niet enkel de bedoeling dat de motoriek van uw kind verbetert: door het uitvoeren van bewegingsopdrachten worden ook andere leervoorwaarden gestimuleerd. Daardoor kan de concentratie ook verbeterd worden. Uw kind beleeft een positieve ervaring, krijgt meer zelfvertrouwen en leert beter omgaan met zijn beperkingen. De therapie zorgt ook voor een verdere ontplooiing van het zelfbeeld van uw kind.

Hoe herken ik de symptomen?

  Mogelijke indicaties voor een behandeling van 2 tot 16 jarigen

 • Grofmotorische vaardigheden: evenwicht, coördinatie, balvaardigheid, …
 • Schrijfmotoriek
 • Fijnmotorische vaardigheden: kleuren, knippen, tekenen, knutselen, …
 • Visuomotoriek (oog-handcoordinatie)
 • Ruimtelijk-visuele vaardigheden
 • Coördinatie en lateralisatie ontwikkeling
 • Structuur, plannen en organiseren
 • Aandacht en concentratie
 • Leerstoornissen