Werkwijze

Een behandeling bestaat allereerst uit een evaluatie van de problemen van uw kind. Hierna volgt een eventuele behandeling.Tijdens een behandeling zullen we bij uw kind een normaal bewegingspatroon uitlokken en hiertoe stimuleren. Hierdoor kan uw kind zich op motorisch gebied ontwikkelen en dit heeft invloed op andere ontwikkelingsdomeinen (cognitief, emotioneel, sociaal, spraak, …)