Algemene Voorwaarden

De inschrijving gebeurt via het aanmeldingsformulier op de website van de Groepspraktijk Dieter Coune (Dieter Coune gcv): www.groepspraktijkdietercoune.be

De aanmelding voor de lessen Typ10 is pas definitief wanneer het volledige lesgeld is overgeschreven op de bankrekening van Dieter Coune gcv.  De inschrijving gebeurt in volgorde van binnenkomst van betaling.

Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail van de inschrijving en verdere info over de lessen.

Dieter Coune gcv heeft het recht op de lessenreeks te verschuiven naar een andere datum, indien bijv. de lesgeefster niet beschikbaar is, er problemen zijn met de lesruimte, …  De (ouders van) de cursisten worden in dat geval voor aanvang van de lessen op de hoogte gebracht.  Indien de volledige lessenreeks verschoven wordt, hebben de (ouders van) cursisten het recht om hun inschrijving te annuleren (binnen 48 u).

De (ouders van) cursisten hebben niet het recht om lesmateriaal aan derden af te staan, te kopiëren en/of in gebruik te geven.

Indien (de ouders van) cursisten  de inschrijving wensen te annuleren, kan dat als volgt:

  • bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de lessenreeks wordt 100% terugbetaald
  • bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de lessenreeks wordt 50% terugbetaald
  • bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de lessenreeks is geen terugbetaling mogelijk
  • deelname aan een lessenreeks op een latere datum is mogelijk, indien men dit minstens 14 dagen voor aanvang van de lessenreeks schriftelijk heeft gemeld.

Indien (de ouders van) cursisten na start van de lessenreeks de deelname stoppen, heeft men geen recht op terugbetaling van het lesgeld.

Annulering of wijziging van inschrijving, gebeurt steeds schriftelijk (per mail of brief).  De postdatum en/of e-maildatum wordt hiervoor in acht genomen.