Psychomotoriek

Psychomotoriek

Dit deeldomein van de kinderkinesitherapie richt zich op het kind met zijn cognitieve, emotionele en motorische vaardigheden. Deze drie zijn continu met elkaar in interactie en zorgen voor de algemene ontwikkeling van uw kind. In deze therapie is motoriek het uitgangspunt om de totale ontwikkeling van uw kind te stimuleren.

Via motorische opdrachten kan er op verschillende onderliggende vaardigheden gewerkt worden (vb. evenwicht, lateralisatie-ontwikkeling, oprichting, lichaamsbesef, …) die op hun beurt een positieve invloed hebben op de schoolse vaardigheden (vb. schrijven, lezen, rekenen, ruimtelijke oriëntatie, …), concentratie en/of het gedrag van uw kind.

Bij kleuters en kinderen uit de lagere en middelbare school kan de hulpvraag over specifieke vaardigheden gaan, zoals problemen met tekenen, schrijven, rekenen, eten met mes en vork, tiplopen, …

Welke problemen vallen onder psychomotoriek?

  • Schoolrijpheid
  • Grove motoriek (evenwicht, coördinatie, houterig bewegen, tiplopen, …)
  • Fijne motoriek
  • Schrijfmotoriek
  • Lateralisatie ontwikkeling
  • Ruimtelijke oriëntatie
  • Functionele vaardigheden (veters strikken, ritssluitingen, eten met mes en vork, …)
  • Cognitieve functies