Kinderkinesitherapie (nieuw)

Kinderkinesitherapie

Kinesitherapie kan net zoals bij volwassenen toegepast worden bij kinderen. Kinderen kunnen tijdens het spelen en sporten bepaalde blessures oplopen. Een kinderkine gaat op een kindvriendelijke manier en rekening houdend met de groei van het kind, uw kind begeleiden in het herstel van deze blessures.

Daarnaast zijn er ook kinderen met orthopedische afwijkingen die nood hebben aan aangepaste begeleiding.

Wat valt onder orthopedische afwijkingen?

 • Groeipijnen
 • Toeing in/out
 • Ziekte van Sever
 • Ziekte van Perthes
 • Scoliose

Ontwikkelingsstimulatie

Sommige baby’s ondervinden een moeilijke start. Dit kan er in sommige gevallen voor zorgen dat de motorische ontwikkeling op een andere manier verloopt waardoor ze ondersteuning of extra stimulatie nodig hebben.

Welke problemen vallen onder ontwikkelingsstimulatie?

 • Prematuriteit, baby met strekneigingen, hypotonie, …
 • Baby’s met een voorkeurshouding/afgeplat schedeltje
 • Baby’s die moeite hebben met het behalen van bepaalde motorische mijlpalen (rollen, zitten, kruipen, stappen, …)
 • Baby’s met orthopedische afwijkingen (klompvoetjes, heupdyslocatie, …)

Psychomotoriek

Dit deeldomein van de kinderkinesitherapie richt zich op het kind met zijn cognitieve, emotionele en motorische vaardigheden. Deze drie zijn continu met elkaar in interactie en zorgen voor de algemene ontwikkeling van uw kind. In deze therapie is motoriek het uitgangspunt om de totale ontwikkeling van uw kind te stimuleren.

Via motorische opdrachten kan er op verschillende onderliggende vaardigheden gewerkt worden (vb. evenwicht, lateralisatie-ontwikkeling, oprichting, lichaamsbesef, …) die op hun beurt een positieve invloed hebben op de schoolse vaardigheden (vb. schrijven, lezen, rekenen, ruimtelijke oriëntatie, …), concentratie en/of het gedrag van uw kind.

Bij kleuters en kinderen uit de lagere en middelbare school kan de hulpvraag over specifieke vaardigheden gaan, zoals problemen met tekenen, schrijven, rekenen, eten met mes en vork, tiplopen, …

Welke problemen vallen onder psychomotoriek?

 • Schoolrijpheid
 • Grove motoriek (evenwicht, coördinatie, houterig bewegen, tiplopen, …)
 • Fijne motoriek
 • Schrijfmotoriek
 • Lateralisatie ontwikkeling
 • Ruimtelijke oriëntatie
 • Functionele vaardigheden (veters strikken, ritssluitingen, eten met mes en vork, …)
 • Cognitieve functies

Neuromotoriek - Bobath therapie

Neurologische letsels kunnen veranderingen in spierspanning en spierkracht veroorzaken waardoor de motorische ontwikkeling op een andere manier verloopt. De kinderkinesitherapeut tracht tijdens de therapie de spierspanning te reguleren, de mobiliteit in de gewrichten te behouden en de functionaliteit van uw kind te maximaliseren.

Wat valt onder neuromotoriek?

 • Letsels aan het centrale zenuwstelsel (cerebrale parese, niet-aangeboren hersenletsel, spina bifida of open ruggetje)
 • Letsels aan het perifere zenuwstelsel (Erbs parese, …)
 • Letsels aan het spierstelsel (Duchenne spierdystrofie, SMA, …)
 • Syndromen met impact op de neuromotoriek (Down syndroom, Rett syndroom, …)

Ademhalingskine

Tijdens ademhalingskinesitherapie trachten we kinderen met acuut of chronisch longlijden te helpen. Dit door (overtollig) slijm te draineren (uit de luchtwegen te halen) en de ventilatie te optimaliseren. Dit kan via (geassisteerde) autogene drainage al dan niet met gebruik van hulpmiddelen. Ademhalingskinesitherapie kan gegeven worden aan zowel baby’s, jonge kinderen en tieners.

Wat valt onder ademhalingskinesitherapie?

 • Zwakte van de ademhalingsspieren (door bv. spierziekten zoals: DUchenne, spierdystrofie, SMA, …)
 • Mucoviscidose
 • PCD (Primaire ciliaire dyskinesie)
 • Acute bronchitis en bronchopneumonieën
 • Astma

Begeleiding Leerstoornissen

Wanneer kinderen de diagnose van een leerstoornis krijgen, zijn niet meteen al hun moeilijkheden opgelost. Ook deze kinderen kunnen bij ons terecht voor een aangepaste therapie. Deze therapieën zijn aangepast aan het kind en gericht op de specifieke problemen die ze ondervinden thuis of op school. Overleg met ouders en/of school is bij deze problematiek van zeer groot belang. Het kind en de ontwikkeling staat centraal.

Leerstoornissen:

 • Dyscalculie
 • Dyslexie
 • DCD
 • ADHD
 • ADD
 • ASS