Neurologische revalidatie

Neurologische Revalidatie

Neurologische revalidatie richt zich op het behoud, herstel en/of verbeteren van mogelijkheden van personen met een neurologisch letsel of een functiebeperking.

In onze praktijk is collega Loes gespecialiseerd in het behandelen van deze patiënten, dit aan de hand van oefentherapie.

We concentreren ons vooral op spierkracht, coördinatie, evenwicht, staan en stappen.

Onder neurologische aandoeningen verstaan we o.a.:

  • CVA, beroerte
  • Parkinson
  • MS
  • ALS
  • ...