Neurologische revalidatie

Neurologische Revalidatie

Neurologische revalidatie richt zich op het behoud, herstel en/of verbeteren van mogelijkheden van personen met een neurologisch letsel of een functiebeperking.

We concentreren ons vooral op spierkracht, coördinatie, evenwicht, staan en stappen.

Onder neurologische aandoeningen verstaan we o.a.:

  • CVA, beroerte
  • Parkinson
  • MS
  • ALS
  • ...