Tarieven

Voor patiënten met een verhoogde terugbetaling, blijven we wettelijk verplicht het conventietarief toe te passen.  Voor hen gelden de nieuwe tarieven NIET.

Via de link (Verhoogde tegemoetkoming: betere vergoeding medische kosten) naar de website van het Riziv, vindt u de voorwaarden voor een eventueel recht op verhoogde terugbetaling.


Vanaf 1 mei 2022 hanteren wij de volgende tarieven voor logopedie:

Aanvangsbilan (= testafnames + verslag): € 40,54/sessie
Therapiesessie 30 min.: € 33,40
Therapiesessie 60 min.: € 67,07
Evolutiebilan (= testafnames na 1 jaar therapie + verslag): € 66,80/sessie

 

Vanaf 1 juni 2022 zullen de tarieven voor kinesitherapie, osteopathie en logopedie wijzigen en zullen de therapeuten werkzaam in onze praktijk niet langer de opgelegde conventietarieven volgen.

Deze beslissing werd genomen na intens overleg - en in samenspraak - met een aantal praktijken binnen Leopoldsburg en Heppen.

Wij focussen op kwaliteit, dit maakt dat onze therapeuten zich continue bijscholen en een persoonlijke 1 op 1 behandeling geven aan elke patiënt.  Aan het huidige conventietarief is dit niet langer haalbaar.
Indien u hierover vragen heeft, spreek gerust uw therapeut aan, hij/zij geeft graag meer informatie.

 

Vanaf 1 juni 2022 hanteren wij de volgende tarieven voor kinesitherapie en osteopathie:

Courante pathologie (30 min.):
elke behandeling: € 30,00
+ éénmalig € 7,00 (dossierkost, deze wordt gedeeltelijk terugbetaald door de mutualiteit)

Acute pathologie - Chronische pathologie - E-pathologie (30 min.):
elke behandeling: € 30,00
+ éénmalig € 30,65 (dossierkost, deze wordt gedeeltelijk terugbetaald door de mutualiteit)

osteopathie (60 min.): € 60,00

supplement huisbezoek: € 2,00